Tôm khô Cà Mau

1,150,000 

Tôm Khô Cà Mau tại Hoa Mai Food chúng tôi là sản phẩm chuẩn VSATTP.

Giấy tờ đẩy đủ, sản phẩm chuẩn xuất khẩu